Opublikowano: 2017-12-27

KNFR Konrad Frontczak

Konrad Frontczak:
Broker, project manager, współpracujący z inwestorami, startupami, małymi i dużymi przedsiębiorstwami z Polski oraz zagranicy, wspierając ich rozwój technologiczny oraz reprezentując ich na polskim rynku. Jako ekspert MR, NCBR, MNiSW, PARP, MITEF oraz instytucji regionalnych, biegle znający środowisko funduszy unijnych dla sektora B+R.

Od 2003 roku zajmuje się realizacją międzynarodowych oraz regionalnych projektów związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością, infrastrukturą badawczą, transferem technologii. Pracował w ZARR SA, CTT Akademii Morskiej w Szczecinie, zarządzał spółką celową Centrum Innowacji AM. Reprezentant firm z Danii oraz Hiszpanii na rynku polskim. Członek Grup Roboczych KIS XX i IX, Komitetu Monitorującego RPO oraz zespołu branżowego Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin.

Poszukuje nowych wyzwań w sektorze prywatnym oraz publicznym w obszarze R&D, transferu technologii oraz komercjalizacji.
Poproś o wycenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.